SvD recenserar ”En svensk tiger”

Svenska Dagbladet 3 februari 2016.

”Vittnesmålen i boken är förfärande; i flera fall är flera chefer involverade i kränkande eller rent av kriminella aktiviteter, men sitter än idag kvar på höga poster. […] Hanne Kjöllers grundliga arbete visar att det ingalunda är fråga om enskilda incidenter utan om strukturella problem på flera håll i organisationen.

Böcker