”Tankar som tänjer på gränserna”

Aftonbladet 26 oktober 2017.

Inga-Lina Lindqvist recenserar Torbjörns Elenskys ”Gränser” i Aftonbladet.

”Elensky är en försiktig optimist. Han poängterar att de extrema uppfattningarna tvingar mittenmänniskor att tänka igenom sina grundläggande värderingar. De självklara åsikterna behöver motiveras om och om igen även när det känns onödigt och rent av förnedrande. Ska man behöva förklara att goda handlingar är okej även om man själv mår bra av dem? Ska man behöva argumentera för fri abort och mot dödsstraff?

Ja, svarar Elensky med bestämdhet. Våga orka. Känslor är en färskvara, demokrati likaså. Gränserna för anständighet kommer inte att dra upp sig själva.”

Böcker