Torbjörn Tännsjö: Klimatfrågan pekar mot en kontroversiell slutsats

Dagens Nyheter 22 april 2019.

Torbjörn Tännsjo diskuterar den avskyvärda slutsatsen i Dagens Nyheter. ”Vårt klot kan ledigt föda den befolkning på tio miljarder, mot vilken vi är på väg. Det viktiga är hur vi väljer att leva, skriver Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.” Läs mer om detta i Tännsjös bok Etikprofessorn.

Böcker