”Två vackra verk om läkekonstens historia”

Aftonbladet 28 oktober 2015.

”Det är med skräckblandad förtjusning vi kan läsa om forna tider i Nils Uddenbergs välskrivna och lärda tvåbandsverk om medicinens historia.”

Böcker