Ulf Danielsson skriver i DN

Dagens Nyheter 11 maj 2017.

Ulf Danielsson skriver om vad som krävs för att vi ska kunna avvärja klimatkrisen, och varför han trots allt är hoppfull.