Ulf Ellervik skriver krönika

Ulf Ellervik skriver för Tidningen Curie om vilken betydelse mötesplatser kan ha för forskningsinstitutioners resultat.