Välfärdsstatens utmaningar kräver mer än bara administratörer

Dagens Nyheter 3 juli 2021.

Dagspolitiken är tom på nya idéer. Men det finns de som tänker själva, som Mats Svegfors och den nyligen bortgångne Bengt Göransson.

Böcker