Välkommen granskning av forskningens villkor

Tidskriften Respons.

”Hanne Kjöller kastar sig in i den forskningspolitiska debatten med en genuin önskan om att förstå den bättre. Hon ställer sig tydligt på den skattebetalande allmänhetens och patienternas sida och för bitvis insiktsfulla resonemang. Men Kjöllers granskning av forskningens politisering haltar och ibland hamnar hon i motsägelsefulla positioner.”

Böcker