Välkommen vetenskaplig kritik av Bibeln

Kyrkans Tidning 2014-01-02.

Historikern Lennart Lundmark försöker här göra den kritiska bibelbildning tillgänglig på nytt som på 1800-talet i alla fall var någorlunda allmän i bildade kretsar. Det vill säga, att Nya testamentet är mycket bristfälligt som historisk källa, att det rymmer många motsägelser och mycken mytologi och i själva verket är en tendentiös textsamling vars ärende helt enkelt är att sprida och stärka tron på Jesus som Guds Son och Messias.

Böcker