Varför har vi så svårt att förstå Ryssland, Veronika Bard?

Perspektiv 18 juni 2022.

I avsnittet pratar vi om vilken ideologi som präglar makten, om varför den ryska revolutionen aldrig var någon revolution i västeuropeisk mening och vilka konsekvenser det fått och varför Michail Gorbatjov faktiskt inte var den reformator som Europa ville se honom som.

Böcker