Varför vaccin? – Ett webbseminarium om mål, nytta och tvekan

Kungliga Vetenskapsakademien 20 maj 2021.

Samtal med tre framstående forskare inom vacciner och vaccinering: Ann-Mari Svennerholm, Göteborgs universitet; Gunilla Karlsson Hedestam, Karolinska Institutet; Daniel Västfjäll, Linköpings universitet. Samtalet presenteras av Vetenskapsakademiens preses Dan Larhammar och leds av Christer Sturmark, förlagschef och bokförläggare, Fri Tanke förlag.