Vetenskap och religion är inte vänner

Debatten om huruvida vetenskap och religion är förenliga pågår ständigt Professor Jerry A. Coyne argumenterar i USA Today för att de faktiskt inte är förenliga.