Vetenskapens begränsningar

Hur starkt kan vi förlita oss på korrelation för att finna kausalsamband? Har läkemedelsföretag en tendens att ropa hej långt innan de kommit över bäcken? En artikel i tidskriften Wired beskriver den moderna medicinska vetenskapens begränsningar på ett tankeväckande sätt.