Vi vetenskapsjournalister bekämpade ”infodemin”

Expressen 20 maj 2021 .

Informationsflödet om covid-19 har varit överväldigande under det senaste året.
Amina Manzoor, aktuell med boken ”Pandemier”, skriver om vetenskapsjournalistens roll.

Böcker