Visst behövs dödshjälp även i Sverige

Dagens Samhälle 12 februari 2016.

Vi ska slå vakt om människovärdet, skriver Isaksson och Henriksson. Alldeles riktigt. Det är därför samhället inte ska omyndigförklara de svårt sjuka och hindra läkare att hjälpa sina patienter att dö på ett värdigt sätt.

Böcker