Yttrandefriheten måste skyddas till varje pris – även om det kan skapa ilska?

Sveriges Radio P1 25 April 2022.

  • Senaste veckans kravaller i samband med koranbränningar har väckt debatt kring om man har rätt att, i skydd av yttrandefriheten, kränka andra människors.
  • I den nya boken ”Inget är heligt” diskuteras den svenska yttrandefriheten.
  • Hör Sakine Madon, liberal opinionsbildare och politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning och nu bokdebutant.

Böcker