Yttrandefriheten måste skyddas till varje pris

Sveriges Radio 25 april 2022.

 

”Yttrandefrihet handlar om vår rätt att uttrycka oss, utan att vi hindras.” Sakine Madon är gäst i P1-morgon och samtalar kring sin bok och varför yttrandefriheten är viktigt att upprätthålla (från 39:44).

Böcker