#10

Bristande kognitionsförmåga

I det här avsnittet pratar Christer Sturmark med Dan Kahan som är professor i juridik och psykologi. I sin forskning har Dan Kahan upptäckt att vi människor bedömer fakta på olika sätt beroende av vilken värdegrund vi har, så kallad ”motivated reasoning”. Han har kunnat visa att vi inte är objektiva när vi analyserar fakta utan att vi väger in huruvida de talar för eller emot vår grunduppfattning.