#167

Bo Eriksson: Om skräck- och monsterstudium

Gäst i veckans podd är historikern och monsterforskaren Bo Eriksson. Monster och vidunder i alla dess former är en av mytologins och litteraturhistoriens mest centrala troper, förmodligen lika gammal som berättarkonsten själv. Den roll som föreställningar om det hiskeliga och skrämmande spelar i kulturen är svår att överdriva. I Monstermanifestet tar Eriksson ett helhetsgrepp på människans föreställningar om det monstruösa, och föreslår ett nytt universitetsämne: skräck- och monsterstudium.

Var Aristoteles den första monsterforskaren? Vilken funktion spelar monster i kristen mytologi? Och har människans fascination över det mörka och skrämmande en evolutionär funktion?

Böcker