#19

Medvetandet och dess uppkomst

I det här avsnittet pratar Christer Sturmark med filosofiprofessorn Daniel Dennett. Daniel Dennett är en av de mest centrala figurerna i den moderna forskningen kring medvetandet och dess uppkomst.

De pratar om hur människans medvetande och evolutionen hänger samman, människan som ”intelligenta designers”, medvetandeteori, fri vilja, dualism och qualia. De pratar också om artificiell intelligens, moral, religion och Donald Trump.

Daniel Dennett är aktuell med sin nya bok Från bakterier till Bach och tillbaka som du kan köpa här: https://fritanke.se/bocker/fran-bakterier-till-bach/

Böcker