#217

217: David Thurfjell: I vad består religionens särskilda lockelse?

Gäst i veckan podd är David Thurfjell, författare och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. I sin nya bok En lockton i ödemarken utforskar och upplöser Thurfjell gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck. Trots att vi på rationell väg kan överblicka och förklara allt fler aspekter av tillvaron verkar religionen inte visa några tecken på att försvinna, varför är det så?

Foto: Magnus Liam Karlsson