#25

Att göra gott bättre

I det här avsnittet pratar Jonatan Permert med Markus Anderljung. Markus är generalsekreterare för Effektiv altruism i Sverige, en rörelse som arbetar med att svara på frågan om hur vi kan göra största möjliga skillnad om vi vill förbättra världen. Bland rörelsens upphovsmakare kan noteras Peter Singer som har skrivit boken ”Det liv du kan rädda” och William MacAskill som skrivit ”Doing good better”. Markus Anderljung har studerat filosofi vid Cambridge i England och jobbar nu heltid med de effektiva altruisterna.

Jonatan och Markus pratar om vad det innebär att vara en effektiv altruist, varför data och ett vetenskapligt förhållningssätt är så viktigt när det kommer till att välja vilket välgörenhetsprojekt man ska stödja och om de ekonomiska teorier man kan använda sig av för att kvantifiera och mäta olika sätt att göra gott. De pratar också om etisk teori, utilitarism, politisk aktivism, samvete, ”cause prioritisation”, existentiella risker, djurindustrin och mycket annat.