#141

Arvid Erlandsson: Om hjälpandets psykologi och profound bullshit

”Tendensen att tycka att kläder blir fulare när de bärs av personer från partier man tycker sämst om finns till både höger och vänster, vad däremot gäller tendensen att tycka att kläder blir vackrare när de bärs av personer från det egna partiet så var den klart starkare hos dem som röstar höger.”

Arvid Erlandsson, docent i psykologi vid Linköpings universitet och specialiserad på hjälpandets psykologi, gästar veckans podd och diskuterar de psykologiska mekanismer som påverkar människors benägenhet att hjälpa. Men också de sätt på vilka våra politiska uppfattningar tenderar att spela in i våra estetiska bedömningar och vår tolkning av information, genom så kallat politiskt motiverat tänkande. 

Om den intressanta korrelationen mellan en förstärkt tendens att uppfatta “profound bullshit” som meningsfullt och en försvagad tendens att skänka pengar till välgörenhet. Och om nya forskningsrön i frågan om hur människors benägenhet till politiskt motiverat tänkande förhåller sig till deras förmåga till analytiskt tänkande.