#146

Patricia Churchland: Om vad moralfilosofin har att lära av neurovetenskapen

When I was thinking about how neuroscience might impact some of the philosophical questions about the mind, I really had no expectation that we, in my lifetime, would come to learn things that would bare upon the questions of how it is that we have these very strong feelings of what’s right and what’s wrong.

Gäst i veckans podd är neurofilosofen Patricia Churchland, som nyligen utkommit med boken Samvete. I veckans samtal diskuteras neurovetenskapens påverkan på moral- och medvetandefilosofins centrala frågor, och de framsteg som nu görs mot ett svar på medvetandets mysterium. Dessutom avhandlas de sätt på vilka en individs temperament verkar påverka hennes politiska grunduppfattning, varför panpsykism inte är mer än en galen idé och varför Peter Singer har fel på avgörande punkter.

Vilken bäring har vår neurologiska beskaffenhet på våra moraliska intuitioner? Finns det objektiva moraliska värden? Och kan det vara berättigat att relativa även våra mest grundläggande moraliska principer under extrema omständigheter?

Böcker