#51

Torbjörn Elensky: Aristoteles

Aristoteles har antagligen haft större inflytande på vår filosofiska och vetenskapliga utveckling än någon annan enskild tänkare i historien. Han lade grunden för både filosofiska, naturvetenskapliga och humanistiska forskningsfält: filosofi, fysik, retorik, statskunskap, logik, biologi och dramaturgi.

Torbjörn Elensky har översatt det nya internationella standardverket om den antika filosofen av italienaren Carlo Natalis – Aristoteles. Hör Torbjörn guida oss till Aristoteles rika idéarv i samtal med Christer.

Böcker