#53

Åsa Nilsonne: Mindfulness utan flum

Vad händer i hjärnan när vi mediterar? Och vem är det som egentligen bestämmer i ditt liv? Åsa Nilsonne är professor i medicinsk psykologi och en av de som introducerade mindfulness i Sverige. Med ökad kunskap om hur hjärnan fungerar går det också att tydligare se effekterna av regelbunden meditation. Hör henne berätta om mindfulness utan flum!

Böcker