#57

Jonas Mosskin: Psykologi, forskning och kultur

Jonas Mosskin är organisationspsykologen som blivit bekant för en bredare publik via sina texter i DN och Modern Psykologi samt samtalsserierna Psykologer läser, Psykologer tittar på film och Psykologer ser på konst. Hör honom i ett samtal med Christer om vårt behov av att kategorisera människor, personlighetstester och varför så många forskningsstudier i psykologi inte är replikerbara.