#64

Dan Larhammar: Om homeopatiska villfarelser och falsk vetenskap

Dan Larhammar är preses för Kungl. Vetenskapsakademien. Han berättar om sin bakgrund och väg in i vetenskapen samt de frågor, vid sidan om forskningen i evolution och neurobiologi, han ägnat allt mer tid åt. Varför funkar inte homeopati och hur kan vi stoppa falska läkemedels intåg på svenska apotek och livsmedelsbutiker? Hur kan vi öka allmänhetens kunskap om vetenskap? Och slutligen – kommer vi någonsin förstå det mänskliga medvetandet?