#66

Martin Rees: Människans framtid

Hur kan vi försäkra oss om att forskning och teknologi bidrar till en för människan gynnsam framtid utan katastrofala följder? Vilken inverkan kommer artificiell intelligens och robotteknik ha på arbetsmarknaden? Vilka etiska och rättsliga ställningstagande tarvar den tekniska utvecklingens framfart? Den brittiska astrofysikern och kosmologen Martin Rees gästar veckans podd för att diskutera några av de stora frågorna som kommer påverka människans liv i framtiden.

Böcker