#70

Abhijit Mahabal: Hur lär vi maskiner att prata?

Abhijit Mahabal är doktor i kognitionvetenskap och har jobbat på Google och Pinterest med naturlig språkinlärning. Mahabal berättar om den överskattade entusiasmen för artificiell intelligens, och menar, till skillnad från Elon Musk, att vi har en lång väg kvar. Samma sak gäller medvetande maskiner. Och om det sker, finns det en stor risk för att vi människor inte ens är medvetna om vad som håller på att hända.’