#71

Karl Sigmund: Wienkretsen, Erwin Schrödinger och spelteori

Karl Sigmund är professor matematik och en av pionjärerna inom fältet spelteori. Spelteori är inte en teori om brädspel förklarar Sigmund, utan snarare matematiska teorier om konflikter som kan uppstå både mellan människor men också mellan djur. Han delar även med sig av ett av sina stora intressen: vetenskapshistoria. Sigmund berättar om fysikern Erwin Schrödingers vetenskapliga bidrag men också om Wienkretsens spännande historia och öde under tidigt 1900-tal.

Böcker