#77

Kjell Asplund: Placebo, medicinsk etik och vårdens förtroende

Hur påverkar sjukhusmiljön och kontinuitet vårdens förtroende? Och vad är homeopatins ställning enligt forskare? Kjell Asplund är professor i internmedicin och ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Han har lett ett regeringsuppdrag om komplementär- och alternativmedicin. Asplund berättar om en nordisk satsning att neutralt informera om alternativmedicin men också om hur den svenska sjukvården skulle kunna få bättre förtroende.

Böcker