#79

Martin Ingvar: Tänkandets maskineri

Kommer maskiner någonsin att bli medvetna och självmedvetna? Ja, det är alldeles uppenbart, säger Martin Ingvar, professor i integrativ medicin och aktuell med boken Tänkandets maskineri. Men enligt honom är kunskapen om hur hjärnan fungerar styvmoderligt behandlad i AI-utformningen, vilket är olyckligt eftersom den mänskliga hjärnan trots sina ”kvalificerat usla komponenter” är en fantastisk långlivad och energisnål maskin.

Böcker