#89

PODDSPECIAL BOKMÄSSAN 2019: Helena Granström

Schrödingers skatt. Vad är egentligen liv? Ett samtal om medvetande, materia och gränsen mellan fysik och filosofi. Inspelat lördag 28 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg.