#94

Merve Emre: Om personlighetstesters historia och pålitlighet

Merve Emre är biträdande professor i engelska vid universitetet i Oxford, och har nyligen kommit ut med boken Vilken typ är du? Varför du inte kan lita på personlighetstester som handlar om just personlighetstest, framförallt det mycket populära Meyer-Briggs-testet. Men vad är egentligen Meyer-Briggs-testet, och vilka är de två kvinnorna som skapade detta världsberömda personlighetstest? Lyssna till Emre berätta om sin resa genom personlighetstesternas kultliknande världar.

Böcker