#96

Petter Hellström: Kunskapens träd

Släktträd är idag så självklar som modell för att beskriva evolutionär utveckling eller evolutionära släktskap, att vi inte ens tänker på det längre. Men var kommer metaforen ifrån? Petter Hellström disputerade nyligen med sin avhandling ”Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy” på Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han berättar om släktträdsmetaforens rötter och hur bildspråket formar våra tankar.