Podd

I Fri Tankes egen podd möter Christer Sturmark, författare och bokförläggare, vår tids intellektuella i samtal om aktuella samhällsfrågor, litteratur och vetenskap. För dig som vill ta del av konversationer som formar idédebatten. Finns i din poddspelare! Även andra poddserier presenteras här.

Torbjörn Elensky

#156

“Det är intressant hur olika språk kan strukturera världen, i det avseendet är dövas och blindas annorlunda språkutveckling ganska intressant….