#131

Anders Hansson – Om Derek Parfit och vad vi har mest skäl att göra

Vad har vi skäl att göra, varför gör vi de misstag vi gör och hur formulerar vi en teori som ska kunna ta hänsyn till de misstagen? 

Veckans samtal med författaren Anders Hansson ägnas helt åt den brittiske moralfilosofen Derek Parfit. I verket Reasons and Persons från 1984, som enligt många kom att grundlägga ett nytt moralfilosofiskt paradigm i den anglosaxiska traditionen, överger Parfit strikta plikt- och konsekvensetiska ramverk för att istället presentera en normativ teori som söker utröna vad vi har skäl att göra. Hur betydande är hans filosofiska bidrag, vem var han som person och vad kan hans många etiska tankeexperiment lära oss?

Avsnittet innehåller vissa ljudklipp ur avsnitt #100 med Derek Parfit själv.