#31

Att åldras på egna villkor

Det här avsnittet spelades in på Fri Tankes sommarmarknad som hölls tillsammans med Timbro förlag den 29 maj. Vi får träffa Hanne Kjöller och höra henne berätta om sin nya bok ”23 saker jag vill att ni påminner mig om när jag blir äldre”, en bok där Hanne funderar över sitt eget – och andras – åldrande. Hon samtalar med Bengt Brülde som är profesor i filosofi vid Göteborgs universitet som har forskat om åldrande ur ett filosofiskt perspektiv.

Hanne och Bengt pratar om ålderism, vänskap, intelligens, sex, pensioneringen och mycket annat som rör åldrande. Samtalet modereras av Christer Sturmark förlagschef på Fri Tanke.

Böcker