#1

Intervju med Sören Holst, författare till ”Tankar som ändrar allt”

Ett samtal mellan Sören Holst och Christer Sturmark om tankeexperiment som utmanar vår världsbild i grunden. Sören Holst är teoretisk fysiker, verksam vid Stockholms universitet och har skrivit boken boken Tankar som förändrar allt, om tankelekar som är vanliga inom vetenskap och filosofi. Ofta kretsar de kring fantastiska och verklighetsfrämmande situationer. Ändå säger de oss något om just verkligheten. Vad är tid? Finns det ett ”sant jag”? Har vi skäl att frukta vår död? Kan det vara rätt att döda någon för att rädda andra?

Böcker