#4

Samtal med Jim Baggott om hans bok ”Higgspartikeln”

Samtal med den brittiske vetenskapsjournalisten Jim Baggott om hans nya bok ”Higgspartikeln” om världens största och dyraste fysikexperiment och om fysiken bakom experimentet. Inlednings- och avslutningsmusik av Anders Widmark.

Böcker