#162

Ayaan Hirsi Ali: om vägen till Europa och Europas framtid

Trots upprepade dödshot har den somalifödda författaren och kvinnorättsaktivisten Ayaan Hirsi Ali fortsatt att debattera frågan om kvinnors fri- och rättigheter och att driva kampen mot religiös fundamentalism. I hennes senaste bok Villebråd lyfter hon tabun kring debatten om den höga representationen av män från muslimska länder i europeisk sexualbrottsstatistik. Om utvecklingen inte stoppas befarar hon att framstegen för jämställdhet och kvinnors rättigheter riskerar att gå bakåt – längre än vad #metoo-rörelsen har fört dem framåt. I veckans avsnitt av Fri Tankes podd bjuds hon in till ett personligare samtal om den värld hon kommer ifrån, den värld hon lever i och den hon strävar efter.

Vad driver Hirsi Ali i hennes värv? Hur är det att möta en helt främmande kultur som ung migrant? Och hur ser hon på den politiska utvecklingen i sitt nuvarande hemland USA?

 

Böcker