#181

Bengt Brülde: Om Rättvisa

Gäst i veckans podd är Bengt Brülde, professor i filosofi vid Göteborgs universitet.

I sin nya bok Rättvisa tillgängliggör Brülde ett forskningsfält som utvidgats snabbt under det gångna seklet, och hjälper läsaren att ta ställning i aktuella rättvisefrågor om allt från skattefördelning, migration och klimatansvar till prioriteringar inom vården, jämställdhet och ansvar gentemot kommande generationer – samtidigt som han också argumenterar för att vissa rättviseteorier är bättre än andra.

Bör rättviseteorier fokusera på rättvisa förutsättningar eller rättvisa utfall? Är meritokrati ett rättvist system i praktiken? Och bör vissa grupper ha rättigheter som inte tillkommer alla individer?

Böcker