#128

Björn Wiman – Om antisemitismen och minnets skörhet

”Förintelsen är inte en avslutad händelse, det är en pågående erfarenhet. Minnet av den är inget som finns per automatik utan måste hela tiden återskapas, och man måste hela tiden arbeta för att återskapa det.”

Veckans gäst är författaren och kulturchefen Björn Wiman. Med avstamp i Wimans nya bok Hatet mot Judarna förs samtalet om det kollektiva minnets skörhet, om 1930-talets Tyskland och 2020-talets USA, och om att förtiga eller att göra upp med vårt gemensamma förflutna. 

Böcker