#154

Erik Fichtelius: Om äkta nyheter och demokratins utmaningar

“Min poäng är att äkta nyheter behövs för att medborgare ska förstå och kunna orientera sig i sin omvärld. Den äkta nyhetsförmedlingen syftar till att få den demokratiska medborgerligheten att fungera.”

Gäst i veckan podd är journalisten Erik Fichtelius som i sin nya bok Äkta Nyheter argumenterar för den faktabaserade och konsekvensneutrala nyhetsförmedlingens centrala roll i en fungerande demokrati. Med utgångspunkt i erfarenheter från ett långt yrkesliv och forskning kring nyhetsarbete i svensk och global kontext framvisar han värdet av faktabaserad och oberoende media, samt hur farligt det blir när auktoritära regimer styr och censurerar nyhetsförmedlingen.

Vad definierar överhuvudtaget en nyhet? Vad är äkta nyheter? Och var går gränsen för journalistikens konsekvensneutralitet?

 

Böcker