#241

Fredrik Bergman: Om rättssäkerhet och individers kamp mot staten

Gäst i veckans podd är Fredrik Bergman, chef för den ideella och oberoende organisationen Centrum för rättvisa. Verksamheten arbetar för att skydda enskilda individers fri- och rättigheter i rättsprocesser mot stat, kommun, fack och arbetsgivarorganisationer. Varför är det så svårt för människor att göra sina rättigheter gällande i praktiken? Går det att köpa rättvisa? Hur utvecklar vi rättsstaten med utgångspunkt i folkets vilja och samtidigt värnar om domstolarnas självständighet och legitimitet?

Avsnittet släpps den 15 juli 2023.