#189

Helena Granström: Om Köningsberg

Gäst i veckans podd är författaren och matematikern Helena Granström. I hennes senaste roman följer vi Ada Seiler, som lämnat sin familj och befinner sig på en klinik i Kaliningrad, den stad som tidigare hette Königsberg. Här levde filosofen Immanuel Kant hela sitt liv och här lade Kurt Gödel fram det ofullständighetsteorem som med utgångspunkt i självreferensens problem kom att tillintetgöra matematikens strävan efter visshet. 

Tro oss inte, varnas Ada. Alla vi som jobbar på kliniken ljuger. Det vi säger dig är inte sant.