#177

Johan Heltne: Om Sympati för djävulen

Gäst i veckan podd är romanförfattaren och musikern Johan Heltne som nu är aktuell med den omtalade essän Sympati för Djävulen. Under sin uppväxt i församlingen Livets ord mötte Heltne en tystnadskultur som drevs fram av idealet om den goda människan, fri från moraliska brister och misslyckanden. Samma tänkande präglade enligt Heltne också i vissa avseenden den svenska litterära scenen under 00- och 10-talet.

Sympati för djävulen är en berättelse om en extrem religiös uppväxt, den känslostumhet som följde och en väg mot frigörelse funnen i konsten, musiken och den östkristna traditionens vidöppenhet mot människans skuggsidor.  

Böcker