#152

Julia Ravanis: Om kvantfysik och skönheten i kaos

​​”Det går inte att beskriva kvantfysiken med ett logiskt, strikt naturvetenskapligt språk, för du kan inte undvika oxymoroner, när du pratar om kvantfysik. Men om man däremot lämnar det språket och anammar ett mer poetiskt språk så kan man faktiskt förklara vad som händer i kvantfysiken.”

Manar kvantfysiken oss att göra upp med vissa av våra försanthållanden om den fysiska verkligheten? Och blir de motsägelsefulla fenomen vi finner på kvantnivå fullt begripliga om vi bara breddar vår förståelse för vad som verkligen är verkligt?

Vi har lärt oss att bortse från mänskliga erfarenheter som kärlek, längtan, motstridiga tvivel och splittrande samvetskval som blott subjektiva föreställningar när vi ger oss i kast med att försöka förstå hur den objektiva världen fungerar. Men i boken Skönheten i kaos tar Julia Ravanis ner den teoretiska fysiken på jorden och jämför den med mänskliga erfarenheter.

Kanske är det i analogi till vardagliga erfarenheter som att på samma gång hata och älska sin familj och att vara kluven mellan två åtaganden samtidigt som vi bäst begriper de motsägelsefulla fenomen som framträder på kvantnivå?

Skönheten i Kaos finns att köpa här.