#134

Kjell Asplund: Om läkarvetenskapens största fuskare

Man tycker sig vara förmer än andra, och att veta bättre än alla andra vad resultaten ska bli. Så varför gå omvägen via experiment och insamlade data när resultaten redan är givna?

Veckans gäst är professor emeritus Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för socialstyrelsen och ansvarig den interna utredningen på Karolinska Universitetssjukhuset i fallet Paolo Macchiarini. I hans första bok Fuskarna skildrar han några av vår tids mest uppmärksammade fuskare inom läkarvetenskapen. 

Om Macchiarinis uppgång och fall, om stamcellsforskaren Woo-suk Hwang, medicinentreprenören Elizabeth Holmes och cancerforskaren Jon Sudbø. Vilka gemensamma drag kan skönjas hos dessa fuskare, och vilka sociala mekanismer möjliggör att även de mest flagranta bedragare kan hinna röna sådan framgång innan de slutligen avslöjas?

 

Böcker